AstraZeneca Pharmaceuticals LP Chef för Administrativt Center, Sweden Operations AstraZeneca in Södertälje, Sweden

På AstraZeneca förvandlar vi idéer till livsförändrande läkemedel. Att arbeta här innebär att visa entreprenörsanda, tänka stort och arbeta tillsammans för att göra det omöjliga verkligt.

Just nu söker vi en administrativ chef som skall vara ansvarig för leda och driva AdminCenter på Sweden Operations i Södertälje.

Din spelplan

Rollen är placerad inom Sweden Operations som är vår tillverkningsenhet i Sverige och världens största läkemedelsfabrik. Vi står för ungefär 40% av alla volymer av läkemedel som tillverkas inom AstraZeneca och är ca 3500 medarbetare. Vi är en organisation som präglas kompetenta, engagerade medarbetare som är handlingskraftiga och samarbetar för att nå våra mål.

Vi söker en engagerad, drivkraftig person som vill arbeta med att bygga vidare och leda en effektiv, serviceorienterad organisation som supporterar verksamheten med administrativa arbetsuppgifter.

AdminCenter tillhör avdelningen HR & Business Support där även funktionerna HR, Compliance, samt Hälsa & Engagemang finns. I rollen som chef för vårt Administrativa Center rapporterar du till Head of HR & Business Support inom Sweden Operations.

Din roll

Arbetet innebär att du kommer att leda AdminCenter och säkerställa en effektiv, professionell leverans till verksamheten samt ett governance ansvar för det administrativa arbetet inom Sweden Operations

Huvudarbetsuppgifter:

 • Leda arbetet med att sätta upp effektiva standardiserade arbetssätt och processer inom de områden som Administrativt Center ger service

 • Ansvara för att leda det dagliga arbetet och säkerställa att vi ger en hög, kvalitativ service till våra kunder

 • Ha nära kundkontakt för att fånga upp kundernas behov och återkoppling på service samt att sätta servicenivåer (SLA) och uppföljning av dessa

 • Löpande utveckla processer och verksamheten samt att arbeta strategiskt med att sätta visioner och långsiktiga mål

 • Säkerställa att vi har motiverade och engagerade medarbetare med rätt kompetenser och servicenivå

 • Personal och budgetansvar

 • Governance ansvar för det administrativa arbetet och driva det gemensamma förbättringsarbetet samt processägarskap för de administrativa processerna

Vi förutsätter

 • Att du har erfarenhet av ledarskap och kan visa på stor förmåga att skapa engagemang och motivera medarbetare och kollegor runt omkring dig

 • Mycket god erfarenhet av att hantera stakeholders och kunder på olika nivåer

 • Stor erfarenhet av att ha arbetat med att standardisera processer och arbetssätt där både effektivitet och kundnöjdhet har uppnåtts

 • Erfarenhet av att ha arbetat med kundservice och att kunna balansera vad som är bra för kunderna respektive företaget som helhet

 • Du har erfarenhet av att leda i förändring och själv växer med utmaningar

 • God förmåga att samverka med andra, vara tydlig i din kommunikation samtidigt som du är lyhörd och har förmåga att ta tillvara på andras idéer

 • Sätta visioner och omsätta dem till verklighet

 • Du skall vara drivkraftig, strukturerad och tydlig i din kommunikation

 • Flytande i svenska och engelska i både tal och skrift

 • Du har högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet

Framgångsfaktorer

Det är en stor fördel om du har:

 • erfarenhet av liknande arbetsuppgifter

 • har etablerat nya team

 • utvecklat nya sätt att arbeta

 • kännedom om AZ verksamhet

men vi sätter också stor vikt på de personliga egenskaperna där attityd, kundfokus, samarbete, drivkraft och engagemang är viktiga egenskaper.

Så här går du vidare

För utförlig information om tjänsten, kontakta Bo Danielsen, Head of HR & Businesssupport på tel. tel. +46 8 552 521 31 eller via e-mail bo.danielsen@astrazeneca.com.

Välkommen med din ansökan senast den 22 maj 2018.

AstraZeneca är en arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter. AstraZeneca välkomnar ansökningar från alla kvalificerade sökande oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, och ålder.