AstraZeneca Pharmaceuticals LP Medical Sales Representative in Prague, Czech Republic

  • Plánuje a vykonává návštěvy a setkání s lékaři a se zákazníky

  • Účastní se konferencí, seminářů a kongresů

  • Pravidelně udržuje kontakt (návštěvy, telefonní hovory, mailing, …) se zákazníky (lékaři, lékárny a další instituce) za účelem prodeje AZ produktů

  • Efektivně využívá svěřené propagační prostředky

  • Provádí analýzu svého regionu z hlediska prodejního potenciálu a využití tohoto potenciálu

  • Je zodpovědný za efektivní propagaci AstraZeneca produktů zákazníkům (lékaři, lékárny) a plnění prodejních cílů v daném zeměpisném regionu

  • Plní svůj individuální prodejní plán vždy v souladu s firemními standardy a politikami

  • Chová se eticky v rámci AIFP certifikace, dodržuje interní předpisy a procedury

·